Kaupunkimuotoilun osaajaksi

Kuka muotoilee kaupungin?

Muotoiluosaamista sovelletaan monilla aloilla. Ulospäin se näyttäytyy usein käyttäjälähtöisenä toimintana ja visualisoituina ratkaisuina. Kaupunkimuotoilussa muotoiluosaaminen yhdistetään osaksi kaupunkikehitystä ja kaupunkien strategiaa. Parhaimmillaan muotoilun avulla voidaan luoda aivan uusia vuorovaikutustapoja kaupunkien ja kaupunkilaisten välille. Mutta kuka on muotoilija? Kaupunkimuotoilun osaajaksi –koulutuksessa syntynyt manifesti korostaa yhteissuunnittelun merkitystä. Me kaikki kaupunkilaiset voimme olla luovia suunnittelijoita, muotoilijat toimikoon fasilisaattoreina ja kaupunkien kehittäjät mahdollistajina. Linkeistä luet lisää Kaupunkimuotoilun osaajaksi –koulutuksen osallistujista ja toteuttajista.